Η αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τις συσκευασίες εγκυμονεί δυνητικούς κινδύνους για τις προσπάθειες μείωσης του πλαστικού

  • Home
  • Uncategorized
  • Η αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τις συσκευασίες εγκυμονεί δυνητικούς κινδύνους για τις προσπάθειες μείωσης του πλαστικού

Η επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (PPWR) έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, των ενδιαφερόμενων μερών της βιομηχανίας και των υπέρμαχων της προστασίας του περιβάλλοντος. Ως UNIPAKHELLAS, μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο της συσκευασίας από κυματοειδές χαρτόνι και λειτουργεί με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της βιωσιμότητας, υποστηρίζουμε το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποβλήτων συσκευασίας, ενισχύοντας παράλληλα τη λειτουργία της αγοράς. Ωστόσο, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του PPWR, ιδίως αυτές που αφορούν την εισαγωγή υποχρεωτικών στόχων επαναχρησιμοποίησης για όλα τα υλικά, μας ανησυχούν για τις συνέπειες και τα πιθανά μειονεκτήματα που θα επιφέρουν.

Ο Δημήτρης Καρατζάς, Γενικός Διευθυντής Ελλάδος στο κλάδο χαρτοκιβωτίου , δήλωσε: «Ενώ υποστηρίζουμε πλήρως την Πράσινη Συμφωνία και το Σχέδιο Δράσης 2.0 για την Κυκλική Οικονομία και μοιραζόμαστε τη συλλογική φιλοδοξία της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας και της προώθησης της βιωσιμότητας, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να εξετάζονται τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη κατά τον καθορισμό της κατάλληλης προσέγγισης για την επίτευξη αυτών των στόχων.»

Στην περίπτωση του κυματοειδούς χαρτονιού, το οποίο έχει ποσοστό ανακύκλωσης άνω του 90%, καθιστώντας το το πιο ανακυκλωμένο υλικό συσκευασίας στην Ευρώπη, ο κλάδος μας έχει κάνει σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη ενός κυκλικού μοντέλου που στηρίζεται στην παραγωγή 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών με βάση το χαρτί προς όφελος του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις κινδυνεύουν να εμποδίσουν αυτή την ισορροπία μεταξύ επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, οδηγώντας ενδεχομένως στην αύξηση των πλαστικών συσκευασιών και, επομένως, στην αύξηση των πλαστικών αποβλήτων και της ρύπανσης. Τα εν λόγω νομοθετικά μέτρα απειλούν τη βιομηχανία συσκευασίας από κυματοειδές χαρτόνι, έναν τομέα με αποδεδειγμένο ιστορικό προώθησης της βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα παρεμποδίζουν τους στόχους της ΕΕ για περαιτέρω επέκταση της κυκλικής οικονομίας.

Με βάση την τελευταία μελέτη της FEFCO, είναι ενδεικτικό ότι τα πλαστικά τελάρα είναι απίθανο να επαναχρησιμοποιηθούν αρκετά ώστε να ξεπεράσουν τα τελάρα από κυματοειδές χαρτόνι, καθώς θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν εξήντα τρεις φορές για να είναι καλύτερα για το περιβάλλον. Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής δεν έλαβε υπόψη τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το αυξημένο αποτύπωμα άνθρακα που προέρχεται από τη μεταφορά και τις εγκαταστάσεις πλύσης των επαναχρησιμοποιούμενων πλαστικών τελάρων.

 

Η αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τις συσκευασίες εγκυμονεί δυνητικούς κινδύνους για τις προσπάθειες μείωσης του πλαστικού

 

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι στόχοι επαναχρησιμοποίησης δεν πρέπει να εφαρμοστούν. Σημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί μια ισορροπία και ότι οι στόχοι επαναχρησιμοποίησης θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και να έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Όπως έχει δηλώσει η Director General της FEFCO, Ελένη Δεσπότου, «οι στόχοι επαναχρησιμοποίησης θα πρέπει να τίθενται μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτοί, οικονομικά βιώσιμοι και αποδεδειγμένα περιβαλλοντικά επωφελείς». Η έννοια της «κατάλληλης για χρήση» συσκευασίας θα πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο σε κάθε νομοθετική κίνηση της ΕΕ, ώστε να διατηρηθεί η πρόοδος προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Καθώς η ΕΕ αναθεωρεί τον κανονισμό για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας, είναι ζωτικής σημασίας να εξεταστούν οι διαφορετικές προοπτικές και οι πιθανές συνέπειες των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Η UNIPAKHELLAS υποστηρίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειώσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποβλήτων συσκευασίας και να ενισχύσει την κυκλική οικονομία. Παρ’ όλα αυτά, υποστηρίζουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση που αναγνωρίζει την αξία τόσο της ανακύκλωσης όσο και της επαναχρησιμοποίησης, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τα μοναδικά πλεονεκτήματα και οφέλη υλικών όπως το κυματοειδές χαρτόνι στην επίτευξη βιώσιμων λύσεων συσκευασίας. Αγκαλιάζοντας την καινοτομία και τη συνεργασία, μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο προς ένα πιο πράσινο και αποδοτικό μέλλον.